Schulden – overkrediet – beslag – schuldbemiddeling

ADVOCATENKANTOOR REYMEN – Sint-Truiden - Schulden – overkrediet – beslag – schuldbemiddeling

Steeds meer personen worden geconfronteerd met een overmatige schuldenlast. Om een oplossing te bieden aan personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998). Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op loontrekkenden, personen zonder beroep, landbouwers en diegenen die een vrij beroep uitoefenen. De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen. Met deze methode kan de schuldenaar in de mate van het mogelijke zijn schulden betalen en tegelijkertijd wordt er gewaarborgd dat hijzelf en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden.

 

Naast de integrale tekst van deze wet vindt u hierbij inlichtingen over de gerechtelijke procedure van de collectieve schuldenregeling en de te ondernemen stappen om tot een schuldbemiddeling te komen. Als erkend schuldbemiddelaar kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

 

Contacteer ons voor meer inlichtingen omtrent uw specifieke noden

ADVOCATENKANTOOR REYMEN Stippelstraat 8 3800 Sint-Truiden Tel.: 011 31 33 14 fax.: 011 59 68 94 Info@advocaatreymen.be BTW BE0894 831 433 Stratenplan