Kantoor

Persoonlijke gegevens:

Mr. Geert Reymen
Geboren te Sint-truiden op 07-12-1971

Studies en loopbaan:

Humaniora: St.-Aloysiusinstituut Zepperen
Licenciaat in de rechten KU Leuven
Sedert 1997 advocaat aan de balie van Hasselt, thans balie Limburg
Mr. Reymen wordt daarnaast door diverse vrederechters aangesteld als voorlopig bewindvoerder.
Sedert 2003 bekleedt Mr. Reymen tevens het mandaat van schuldbemiddelaar.
Sinds 2010 is Mr Reymen tevens houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht

 

Waarborgen van ons advocatenkantoor:

In elke situatie gaan wij in de eerste plaats op zoek naar de opportuniteiten voor de cliënt, maar wij zullen u ook altijd wijzen op mogelijke risico's en onzekerheden. Wij leggen alle mogelijkheden voor met hun voor- en nadelen zodat u een voldoende gefundeerde beslissing kan nemen en uw situatie op gepaste wijze kan evalueren. Er wordt steeds rekening gehouden met uw financiële en relationele achtergrond of een eventuele bedrijfsstrategie, en alles gebeurt in overleg. Conflictsituaties worden vermeden door mogelijke geschillen op te lossen via aanmaning, bemiddeling, verzoening of dading.

Wij waarborgen het wettelijk opgelegde beroepsgeheim en onze volledige onafhankelijkheid. Deontologische regels worden nauwgezet nageleefd en alles verloopt binnen een strikt wettelijk kader. Indien er een belangenconflict ontstaat, garanderen wij u bovendien onze onmiddellijke terugtrekking.

Wij proberen om samen met u tot een passende oplossing te komen waarin u zich kan vinden. Wij dringen ons advies niet op maar proberen wel om u de juiste inzichten te verschaffen. Bovendien geven wij u te allen tijde een eerlijke en objectieve mening over de slaagkansen.

 

Ook van het tijdsverloop wordt u steeds op de hoogte gehouden. Wij zorgen voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw zaak, tenzij u natuurlijk geen gerede partij bent van een snel verloop.
Als professioneel advocatenkantoor zijn wij steeds op de hoogte van recente evoluties binnen de rechtspraak. Wij verzekeren u een uitgebreide juridische kennis, wetteksten kennen geen geheimen voor ons. Op deze basis zijn wij in staat om burgers en ondernemers de nodige informatie en bijstand aan te reiken.

Wij hebben het beste met u voor en zullen daarom niet aarzelen om de hulp in te roepen van een specialist ter zake indien onze kennis en ervaring betreffende een bepaald onderwerp tekortschiet.

Wij kunnen u evenwel inzicht bieden in verschillende materies, zoals familiale, vermogensrechtelijke, fiscaalrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten.

U kan voor honderd procent rekenen op onze inzet, wij doen al hetgeen in onze mogelijkheid ligt om u te helpen.

ADVOCATENKANTOOR REYMEN Stippelstraat 8 3800 Sint-Truiden Tel.: 011 31 33 14 fax.: 011 59 68 94 Info@advocaatreymen.be BTW BE0894 831 433 Stratenplan