Invordering facturen – incasso

ADVOCATENKANTOOR REYMEN – Sint-Truiden - Invordering facturen – incasso

Als u geregeld beroep op ons doet voor het innen van openstaande vorderingen en facturen, kan het interessant zijn om met ons een invorderingsplan op te stellen. We overleggen samen met u de mogelijkheden en er worden duidelijke afspraken gemaakt. We proberen goede factuurvoorwaarden op te stellen waardoor uw integraal factuurbedrag, erelonen en kosten in principe naar uw debiteur worden overgeheveld. Bij een betrouwbare schuldenaar komt het er met andere woorden op neer dat u voor uw invordering niets moet betalen (nettoprijs). Om te vermijden dat de invorderingen niet ingelast worden en u met de kosten blijft zitten, stellen we voor een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren vooraleer we een incassoprocedure starten.

Mogelijkheden:

 •  Integraal debiteurenbeheer (alle openstaande facturen worden opgevolgd tot en met de betaling)
 •  Solvabiliteitsonderzoeken
 •  Betalingsopvolging
 •  Herinneringsbeheer openstaande vorderingen
 •  Minnelijke invordering van vorderingen op consumenten en handelaars
 •  Ingebrekestelling
 •  Behandeling van factuurprotest
 •  Minnelijke schikkingen en dadingen
 •  Betwistingen
 •  Expertises (aanstelling experts, bijstand in expertises, opvolging van expertises, aanstelling tegenexperten)
 •  Dagvaardingen
 •  Vertegenwoordiging ter zitting
 •  In staat stellen van de procedure
 •  Pleidooien
 •  Betekening
 •  Uitvoering
 •  Beslaglegging
 •  Afbetalingsopvolging
 •  Aangifte schuldvorderingen aan curatoren, vereffenaars, schuldbemiddelaars.

 

Klik hier indien u nu direct werk wil maken van uw onbetaalde vorderingen. U maakt op deze manier een eerste mandaat over aan ons zodat wij de procedure voor de invordering in gang kunnen zetten

 

Contacteer ons voor meer inlichtingen omtrent uw specifieke noden

ADVOCATENKANTOOR REYMEN Stippelstraat 8 3800 Sint-Truiden Tel.: 011 31 33 14 fax.: 011 59 68 94 Info@advocaatreymen.be BTW BE0894 831 433 Stratenplan