Ereloon

ADVOCATENKANTOOR REYMEN – Sint-Truiden - EreloonKosten en ereloon

Het kantoor zal steeds volledige openheid geven over de toegepaste tarieven.

EERSTE RAAD

Een eerste verkennend gesprek op kantoor om de slaagkansen van een procedure in te schatten of een eerste beperkt juridisch advies kost 50 € (excl BTW).

ERELONEN

Wanneer de advocaat de opdracht krijgt een procedure te starten, kunnen er drie berekeningswijzen gehanteerd worden voor de begroting van het ereloon:

  1. Vergoeding per uur;
  2. Vergoeding naargelang de waarde van de zaak;
  3. Vergoeding per prestatie.
 1. Vergoeding per uur

Aanrekenbare uren zijn de uren die aanwijsbaar besteed worden in een welbepaald dossier. Het basistarief bedraagt in principe 100 € per uur (excl BTW).
Afhankelijk van een aantal factoren, zoals de moeilijkheidsgraad van het dossier of de hoogdringendheid, kan dit bedrag toe- of afnemen. Uiteraard gebeurt dit steeds na overleg met de cliënt.

 1. Berekening naargelang de waarde

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal (excl BTW):

  1. 0 tot 7.500 EURO: 15%
  2. 7.501 tot 75.000 EURO: 10%
  3. 75.001 tot 150.000 EURO: 8%
  4. 150.001 tot 300.000 EURO: 6%
  5. Meer dan 300.000 EURO: 4%

    Ook hier kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast.

 1. Berekening per prestatie

Voor bepaalde concrete procedures worden door het kantoor specifieke tarieven toegepast.

KOSTEN

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten:

  1. Dactylografie: deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina's typwerk aan 10 € per bladzijde.
  2. Fotokopies: 0,30 € per kopie
  3. Verplaatsingskosten: 0,50 € per kilometer
  4. Uurtarief voor verplaatsingen en wachttijden: 50,00 €
  5. Kosten dossieropening: 25,00 €
  6. Bijzondere kantoorkosten: deze kosten zijn bijvoorbeeld internationale telefoongesprekken, internationaal faxverkeer, vliegtuigreizen e.d. Zij worden afzonderlijk aan de reële kostprijs aangerekend in het dossier waarin ze gemaakt zijn. Aangetekende zendingen en andere bijzondere verzendingen vallen ook onder deze kosten en mogen dus wel afzonderlijk worden aangerekend.
  7. Gerechtskosten: deze worden afzonderlijk begroot aan reële kostprijs.

JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND

Uitzonderlijk kan de advocaat optreden in het kader van de tweedelijnsbijstand, beter gekend onder de vroegere benaming ‘pro Deo'.

Het betreft kosteloze of gedeeltelijk kosteloze bijstand die wordt verleend aan een natuurlijk persoon met een beperkt inkomen, in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging voor de rechtbank.

Wie komt in aanmerking voor tweedelijnsbijstand/ pro-deo?

ADVOCATENKANTOOR REYMEN Stippelstraat 8 3800 Sint-Truiden Tel.: 011 31 33 14 fax.: 011 59 68 94 Info@advocaatreymen.be BTW BE0894 831 433 Stratenplan